2431022624 6986776805 Δελτα Λαρίσης - Τρικάλων, Τρίκαλα

Δελτα Λαρίσης - Τρικάλων, Τρίκαλα, Τρικάλων Τ.Κ.: 42100

Τηλέφωνο: 2431022624

Κινητό: 6986776805

Επισκεψιμότητα: 8511

Ιστοσελίδα: http://www.carwash-thodoris.gr